ผงพลาสติก

ผงพลาสติก เป็นพลาสติกในรูปแบบของผง ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบการทำงานหรือผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อน รวมถึงชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทานและมีเสถียรภาพต่อสิ่งแวดล้อมสูง

เหมาะสำหรับ :

  • การสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและต้องการความทนทาน
  • ผลิต Jigs & Fixtures  และเครื่องมือที่สามารถใช้ได้อย่างถาวร
คุณสมบัติ :

ตัวอย่างชิ้นงานจากผงพลาสติก