เรซิ่น ทันตกรรม

ปัจจุบันวงการด้านทันตกรรมได้มีการใช้แบบจำลองหรือโมเดลที่ทำจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติเข้ามาใช้งานร่วมด้วย จึงได้มีการผลิตเรซิ่นสำหรับทันตกรรมขึ้นมา เป็นเรซิ่นที่ใช้ในทางชีวภาพหรือการแพทย์ได้นั้นเอง

เช่น Dental LT Clear resin, BioMed resin, BioMed Amber resin, Permanent Crown resin, Surgical Guide resin และ Dental SG resin เป็นต้น

เหมาะสำหรับ :

  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ชิ้นส่วนและอะไหล่ต่างๆ
  • อุปกรณ์สำหรับการวางแผนในการผ่าตัด
  • อุปกรณ์การจัดฟัน ครอบฟันและอื่นๆ
คุณสมบัติ :

ตัวอย่างชิ้นงานจากเรซิ่นทันตกรรม