เส้นพลาสติก ABS

ABS (acrylonitrile butadiene styrene) ถูกใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้ในงานเครื่องกล เพราะช่วยลดปัญหาการเกิดการผิดรูปของชิ้นงานและเพิ่มการยึดเกาะของชั้นเลเยอร์ได้ดี ทนต่อแรงเสียดสีและสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายวิธีอีกด้วย

เหมาะสำหรับ :

  • ชิ้นงานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมระยะสั้น
  • ชิ้นงานด้านวิศวกรรม, เครื่องกล
  • ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบพลาสติกทั่วไป
  • โมเดลบ้าน, อาคาร, สถาปัตยกรรมและงานรูปปั้น
คุณสมบัติ :

PrintMyDesign ABS

Color Chart
PMD ABS - white
PMD ABS - Nature
PMD ABS - Silver
PMD ABS - Grey
PMD ABS - Black
PMD ABS - Brown
PMD ABS - Gold
PMD ABS - Red
PMD ABS - Orange
PMD ABS Yellow
PMD ABS Green
PMD ABS - Blue
PMD ABS - Purple
PMD ABS - Pink

Ultimaker ABS

Color Chart
Ultimaker ABS - blue
Ultimaker ABS - red
Ultimaker ABS - yellow
Ultimaker ABS - green
Ultimaker ABS - pearl gold
Ultimaker ABS - white
Ultimaker ABS - silver
Ultimaker ABS - gray

Zortrax Z-ABS

Color Chart
Zortrax Z-ABS - cool grey
Zortrax Z-ABS - orange
Zortrax Z-ABS - yellow
Zortrax Z-ABS android green
Zortrax Z-ABS - green
Zortrax Z-ABS - blue
Zortrax Z-ABS - pure white
Zortrax Z-ABS - warm grey

Zortrax Z-Ultrat

Color Chart
Zortrax z-ultrat - pastel blue
zortrax z-ultrat - blue
zortrax z-ultrat - pastel purple
zortrax z-ultrat - magenta
Zortrax Z-ultrat - pastel pink
Zortrax z-ultrat - brown
zortrax z-ultrat - cool grey
zortrax z-ultrat - pure black
zortrax z-ultrat - neon red
zortrax z-ultrat - neon orange
zortrax z-ultrat - yellow
zortrax z-ultrat - neon yellow
zortrax z-ultrat - pastel yellow
zortrax z-ultrat - green
zortrax z-ultrat - neon green
zortrax z-ultrat - pastel turquoise

ตัวอย่างชิ้นงานวัสดุ ABS