แนะนำไฟล์ 3 มิติ ที่น่าสนใจ

   Geared Heart Shaped


   Inspired by Emmett’s awesome single print Gear Bearing, his Heart Gears (which takes a while to print and put together) and Umake’s Gearbox Keychain.

   Original file from: 

   ชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ รูป หัวใจในรูปแบบฟันเฟือง สำหรับช่วงเทศการวัน Valentine’s Day ผลงานของ UrbanAtWork ท่านสามารถ download ไฟล์เพื่อพิมพ์เอง หรือสั่งพิมพ์กับ Print my design ได้ค่ะ

   Santa Claus - Solid


   The original model was designed hollow with holes in the feet, perhaps for drainage with SLA printing. I removed the holes in the feet and the internal structure. This smoothed out the printing and gives better control over infill when using a FDM printer.

   Original file from: 

   ชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ รูปSanta Claus สำหรับช่วงเทศการวัน Christmas ผลงานของ Gelap ท่านสามารถ download ไฟล์เพื่อพิมพ์เอง หรือสั่งพิมพ์กับ Print my design ได้ค่ะ

   Wireframe Skull Pencil Holder


   Wireframe Skull Pencil Holder (For The Love of Dog) by philnelson is licensed under the Creative Commons – Attribution – Share Alike license.

   Original file from: 

   ชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ รูปหัวกระโหลกสำหรับใช้เป็นที่ใส่ปากกา ผลงานของ Christian Nelson (เผยแพร่ใน Thingiverse, 2016) ท่านสามารถ download ไฟล์เพื่อพิมพ์เอง หรือสั่งพิมพ์กับ Print my design ได้ค่ะ